pl

News

  • Save this on Delicious

17 sierpnia obradowała Rada Nadzorcza LWSM „Morena”. Obecni byli zainteresowani członkowie spółdzielni. Zmieniono zasady typowania domów do rocznego planu dociepleń. Obecnie o pierwszeństwie będzie decydował wiek, stan techniczny, decyzja nadzoru budowlanego z podziałem na jednostki.

Zarząd przedstawił informacje o aktualnym stanie zawansowania wprowadzenia nowego systemu informatycznego w spółdzielni. Utyskiwali niektórzy, że niewiele słyszeli, bo mówiono zbyt cicho.

Dyskutowano, a o tym już o wiele głosniej, o piśmie jakie wpłynęło od Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych dot. rozważenia celowości i możliwości czynnego udziału mieszkańców w zbliżających się wyborach samorządowych. Temat ten ożywił zarząd i raptownie wszyscy wszystko doskonale słyszeli.

Nie podwyższono, jak zamierzano, wyższego wynagrodzenia zarządowi spółdzielni. Bogdan Kędzior zgłosił wniosek o przygotowanie do 30 września projektu uchwały określającej zasady wynagradzania zarządu wraz ze składnikami wynagrodzeń. Za wnioskiem opowiedziało się 9 członków a jeden był przeciw.

 

(g)

02-09-2010 00:00:00 ·
  • Save this on Delicious

Reklama

News

Combat Erectile problems Confidently With Apcalis Oral Jelly

Apcalis Jelly is an FDA approved medical solution for the successful treatment of erectile dysfunction. Tadalafil is the primary component of this drug which clears up the blockages of the erectile ti

Add spice to your love life with Super P Force Tablets

Super P Force 100 mg Tablets (Super Kamagra) is specially designed for the treatment of ED and premature ejaculation. It contains two FDA approved components - Sildenafil Citrate as well as Dapoxetine

Super Hard on Tablets - Best Erection Enhancing Pills for Impotent Males

Super Hard on Tablets is a premium product of Aurochem Laboratories which improves the quality of erection and helps ED patients to perform satisfactory intercourse. Sildenafil Citrate is the main ing

Kamagra Jelly Assures Intimate Sessions behind Closed Doors

ED patients have a wonderful option to overcome their erectile issues and restore their lost manhood with an FDA certified pill called Kamagra Jelly. Prepared with an FDA certified element called Sild

Say Goodbye to Narcolepsy With Modafinil Tablets

Chronic daytime sleepiness disrupts sleep-wake schedule, contributes to fatigue, reduces efficiency and makes a person irritable and unhealthy. Excessive sleepiness during the daytime can be regulated

Consult a sleep expert before buying Zopiclone sleeping tablet

Zopiclone is a popular sleep medication for getting rid of sleep disturbances and insomnia. It reduces the instances of nocturnal awakening and allows an individual to sleep peacefully throughout the

Trust Temazepam Pills To Treat Short Term Insomnia

The market is flooded with numerous medications for the treatment of short term insomnia. All of them promise to induce natural sleep in insomniacs. However, studies have shown that use of sleep medic

Xanax Sleeping Pills - A Perfect solution for anxiety disorders

Xanax is an anti -anxiety pill which is widely prescribed in the treatment of anxiety disorder and panic attacks. It belongs to a group of medicines called benzodiazepine which is also effective in t

Ambien Offers Effective Results among Insomnia Patients

Instead of tossing and turning all night long on the bed in the absence of sleep, patients with insomnia and other sleep disorders can enjoy a sound sleep with the correct dosage of Ambien sleep medi

Restore your lost manhood with Viagra Pills

A healthy and satisfactory intercourse is essential for leading a happy married life. Males who can t attain an erection due to poor erection quality usually end up disappointing their partners in be

Wczytywanie...