pl

News

  • Save this on Delicious

Jedna z największych gdańskich spółdzielni mieszkaniowych, SM Chełm, do tej pory nie ma nowego, dostosowanego do znowelizowanej ustawy spółdzielczej, statutu. Rozmaite zawirowania w radach i zarządach sprawiły, że najwyższy organ tej spółdzielni nie uchwalił swojego prawa – statutu. Spółdzielnia zapowiada, że jesienią tego roku dokument zostanie uchwalony.

- Są już w spółdzielni zespoły pracujące nad nowym statutem – mówi Stanisław Jaruzel, p.o. wiceprezesa zarządu chełmskiej spółdzielni. – W najbliższych czasie będą się odbywały spotkania konsultacyjne. To jest rzeczywiście problem, aby taka organizacja, jaką jest spółdzielnia, była bez statutu. Zresztą Walne Zgromadzenie na ostatnim posiedzeniu wyraźnie wskazało, że następne walne będzie dotyczyć tylko i wyłącznie statutu.

Chełm miał statuty, tyle że w wersjach roboczych. Jedna była autorstwa ówczesnego zarządu, drugi projekt statutu był tak zwany obywatelski. Każdy miał w sobie zapisy dobre i złe. Obecnie mądrość członków musi polegać na wybraniu jak najlepszych rozwiązań prawnych, zgodnych z Ustawą o działalności spółdzielni, zdrowym rozsądkiem i dobrymi międzyludzkimi zwyczajami.

Projekt statutu, po konsultacjach z radami obwodowymi, zostanie umieszczony na stronie internetowej spółdzielni. Będzie również do wglądu w siedzibie zarządu spółdzielni przy ul. Worcella. Ale o terminie zwołania walnego w sprawie uchwalenia najważniejszego dokumentu spółdzielni mieszkaniowej, swoistej własnej konstytucji, zdecyduje już nowy zarząd spółdzielni, wybrany w drodze konkursu. Najprawdopodobniej będzie to w październiku.

W nowym dokumencie wzmocnione mają być kompetencje i role rad obwodowych, które są autentycznymi reprezentantami danych jednostek. Spółdzielnia, której za brak statutu grożą sądowe sankcje, koresponduje z Sądem Rejonowym, Krajowym Rejestrem Sadowym, wykazując starania o to, aby jak najszybciej powstał statut. Takim tylko sposobem może się obronić przed karą.

(g)

02-09-2010 00:00:00 ·
  • Save this on Delicious

Reklama

News

Server Hosting

Dedicated Server Hosting Dedicated Server Hosting 2019 Top Dedicated Server Hosting https://dedicated-serverhosting.com/ Dedicated Hosting Server Top Dedicated Server Hosting 2019 Dedicated Web

Zamienić kurnik na apartamentowce…

Ponury i przygnębiający barak pamiętający zamierzchłe czasy PRL, dawna i dzisiejsza siedziba władz jednej z największych gdańskich spółdzielni mieszkaniowych, nie jest najlepszą wizytówką LWSM Morena.

„Promyk Nadziei” zbuduje plac zabaw

Zakończył się konkurs skierowany do organizacji pozarządowych na wybudowanie plac w zabaw dla dzieci na terenie Gdańska. Nowe atrakcje dla najmłodszych powstaną do końca 2010 r. Wśr d dwunastu oferent

Niechciane zaliczki

Zarząd LWSM Morena wprowadził zaliczkową opłatę 10 złotych na poczet rozliczenia tak zwanej wody r żnicowej. Kwota ta podlegać będzie rozliczeniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego zużycia wody.

Castel wycina w pień

Przy ul. Magellana na Morenie wycięto w pień dorodne drzewa, a zaraz potem na teren wjechały spychacze zaalarmowali nas mieszkańcy osiedla Morena. Jeśli wycięte zostały jakiekolwiek drzewa, to z c

Zarządowi nie podwyższono wynagrodzenia

17 sierpnia obradowała Rada Nadzorcza LWSM Morena . Obecni byli zainteresowani członkowie sp łdzielni. Zmieniono zasady typowania dom w do rocznego planu dociepleń. Obecnie o pierwszeństwie będzie de

Myjnia oprotestowana

Czy na parkingu przy ul. Kolumba wydzierżawionym od sp łdzielni prywatny przedsiębiorca, Władysław Krugły, będzie m gł zbudować myjnię dla samochod w? Mieszkańcy sąsiadujący z tym parkingiem, sondow

Przed pierwszym dzwonkiem…

Do nowego roku szkolnego pozostało już niewiele czasu, toteż każda godzina w szkole przy Gojawiczyńskiej wykorzystywana jest maksymalnie, aby jak najlepiej przygotować plac wkę do zajęć.Brygada remont

Czy bandytyzm zawładnie Moreną?

Podpalenie piwnicy przy Marusarz wny 6, uszkodzenie windy dwa tygodnie p źniej w tym samym bloku, kradzież element w rusztowania przy Amundsena, przecięcie przewod w paliwowych w samochodzie zaparkowa

Bez tabletek uspokajających

Pracownicy chełmskiej sp łdzielni twierdzą, że wraz z dokonanymi zmianami we władzach przestały śnić się im po nocach koszmary i do pracy, jak dawniej, chodzą chętnie, bez stresu.Maria Supłatowicz pot

Wczytywanie...